Scorecard

Event

Tournament Scoring Format No. of Sets Date Ball Change
1. Bundesliga Damen Classic Match-Tiebreak 3 June 09, 2019 11/13

Match

Players Toss Serve Starts Left
1 Sarah Gronert / Dinah Pfizenmaier × ×
2 Elyne Boeykens / Julia Kimmelmann ×

Result

Time Started: 15:18
Time Finished: 16:53
Duration: 01:35

Winners Sets
Elyne Boeykens / Julia Kimmelmann 6(0) 6 10
7 3 5

Statistics

Sarah Gronert / Dinah Pfizenmaier Elyne Boeykens / Julia Kimmelmann
Set 1 Set 2 Set 3 Total Set 1 Set 2 Set 3 Total
Aces 2 0 1 3 0 0 0 0
Double Faults 0 0 1 1 3 3 0 6
1st Serve % 22/31 (70%) 14/22 (63%) 4/7 (57%) 40/60 (66%) 34/44 (77%) 25/34 (73%) 8/8 (100%) 67/86 (77%)
2nd Serve % 9/9 (100%) 8/8 (100%) 2/3 (66%) 19/20 (95%) 7/10 (70%) 6/9 (66%) 0/0 (0%) 13/19 (68%)
1st Serve Pts Won 13/22 (59%) 7/14 (50%) 1/4 (25%) 21/40 (52%) 15/34 (44%) 16/25 (64%) 5/8 (62%) 36/67 (53%)
2nd Serve Pts Won 3/9 (33%) 4/8 (50%) 1/2 (50%) 8/19 (42%) 5/7 (71%) 4/6 (66%) 0/0 (0%) 9/13 (69%)
1st Return Pts Won 19/34 (55%) 9/25 (36%) 3/8 (37%) 31/67 (46%) 9/22 (40%) 7/14 (50%) 3/4 (75%) 19/40 (47%)
2nd Return Pts Won 2/7 (28%) 2/6 (33%) 0/0 (0%) 4/13 (30%) 6/9 (66%) 4/8 (50%) 1/2 (50%) 11/19 (57%)
Total Pts Won 40/75 (53%) 25/56 (44%) 5/15 (33%) 70/146 (47%) 35/75 (46%) 31/56 (55%) 10/15 (66%) 76/146 (52%)

Set 1

Time Started: 15:18
First Server: Sarah Gronert

Games Ball Change
Server # 1 2
Gro 1 / / . / /. 1
/
Boe 2 / . /. . 2
/ D / /
Pfi 3 . . /. 1
/ / / /
Kim 4 /. / 3
/ / / /
Gro 5 / /. A / 4
/
Boe 6 /. / / / / / / 2
/ / / / /
Pfi 7 . 3
/ / / /
Kim 8 . / . 5
D / / /
Gro 9 . 4
/ / / /
Boe 10 / / . / /. 5
/ D
Pfi 11 / . / / / 6
/
Kim 12 / /. / / 6 ×
/
Gro 13 / / / / A / / 7

Set 2

Time Started: 16:08
First Server: Julia Kimmelmann

Games Ball Change
Server # 1 2
Kim 1 / / / / 1
/
Pfi 2 /. / /. / 1
/
Boe 3 / . . 2
D / / /
Gro 4 /. / . / / 3
/ /
Kim 5 / / . . /. /. . /. / / 2
D / / D /
Pfi 6 / . 3
/ / / /
Boe 7 /. / / / 4
/ /
Gro 8 / . /. . 5
/ / / /
Kim 9 / / / / 6
/ /

Set 3

Time Started: 16:41
First Server: Dinah Pfizenmaier

Games Ball Change
Server # 1 2
Pfi 1 . / / A /. / . 1
D / / / / / / / / /