Scorecard

Event

Tournament Scoring Format No. of Sets Date Ball Change
2. Bundesliga Herren Süd Classic Match-Tiebreak 3 August 07, 2022 11/13

Match

Players Toss Serve Starts Left
1 Julius Gold / Mike Steib × × ×
2 Moritz Baumann / Daniel Müller

Result

Time Started: 16:13
Time Finished: 17:27
Duration: 01:15

Winners Sets
Moritz Baumann / Daniel Müller 6 6
3 3

Statistics

Julius Gold / Mike Steib Moritz Baumann / Daniel Müller
Set 1 Set 2 Total Set 1 Set 2 Total
Aces 0 2 2 3 1 4
Double Faults 1 0 1 1 1 2
1st Serve % 26/39 (66%) 11/21 (52%) 37/60 (61%) 19/27 (70%) 17/24 (70%) 36/51 (70%)
2nd Serve % 12/13 (92%) 10/10 (100%) 22/23 (95%) 7/8 (87%) 6/7 (85%) 13/15 (86%)
1st Serve Pts Won 15/26 (57%) 6/11 (54%) 21/37 (56%) 11/19 (57%) 12/17 (70%) 23/36 (63%)
2nd Serve Pts Won 3/12 (25%) 6/10 (60%) 9/22 (40%) 5/7 (71%) 5/6 (83%) 10/13 (76%)
1st Return Pts Won 8/19 (42%) 5/17 (29%) 13/36 (36%) 11/26 (42%) 5/11 (45%) 16/37 (43%)
2nd Return Pts Won 2/7 (28%) 1/6 (16%) 3/13 (23%) 9/12 (75%) 4/10 (40%) 13/22 (59%)
Total Pts Won 29/66 (43%) 19/45 (42%) 48/111 (43%) 37/66 (56%) 26/45 (57%) 63/111 (56%)

Set 1

Time Started: 16:13
First Server: Julius Gold

Games Ball Change
Server # 1 2
Gol 1 / . /. / / . / 1
/ / / / / / /
Bau 2 /. /. / /. 2
/
Ste 3 / / / . / 1
/ /
Mül 4 / . /. /. / 3
D /
Gol 5 /. /. / . . . . 4
/ / / / /
Bau 6 / A . / / A / 5
/ / / /
Ste 7 / / . / / / 2
/ / /
Mül 8 / . A 3
/ / / /
Gol 9 . / . 6
/ D / /

Set 2

Time Started: 16:51
First Server: Moritz Baumann

Games Ball Change
Server # 1 2
Bau 1 / / . /. / 1
/ /
Gol 2 . / . /. . 2
/ / / /
Mül 3 / 1 ×
/ / / /
Ste 4 /. /. /. / 2
Bau 5 / A /. / 3
Gol 6 A A. / /. 3
/
Mül 7 . / /. / / 4
D
Ste 8 / / . 5
/ / / /
Bau 9 /. / / /. 6